Välkommen till Ortopediska kliniken Mora

Stäng

Kontakt

Olle Sammeli

Verksamhetschef

023-49 30 00

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

De omfattande turistströmmarna med i synnerhet skidåkare har medfört att stor erfarenhet har byggts upp vad avser behandling av benbrott. En annan viktig verksamhet inom ortopedkliniken är att behandla dåliga leder, exempelvis höft- och knäleder.

Ca 80% av slutenvården är akuta vårdtillfällen ex benbrott av olika slag. Resten av slutenvården är planerade operationer ex höft- och knäproteser.

Titthålskirurgi har använts inom ortopedin i cirka 20 år och är en väl beprövad teknik. Den tillämpas framför allt vid operationer av knäleder och axlar, till exempel vid korsbandsrekonstruktioner och vid behandling av meniskskador.

Kontaktinformation

Fråga om bokad tid/remiss

Telenfon: 0250-49 33 00

Måndag-fredag öppet för inringning kl 06.30 - 15.00. Vi ringer tillbaka.

Fråga om operationstider

Telefon: 0250-49 30 08, måndag – torsdag kl 08.00- 12.00

Beställning av journalkopia

Telefon: 0250-49 33 50