Avdelning 18

Stäng

Kontakt

Roger Skogman

Verksamhetschef

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Avdelning 18 är en avdelning för planerad vård. Till oss kommer patienter som är bedömda av en specialist för att bli opererade.

Avdelningen är uppdelad i olika team. Nedre extremitetsteamet tar hand om patienter med besvär i höft-, knä- och fotregionerna. Vanliga ingrepp hos dessa patienter är höft- och knäprotesoperationer.

Rygg- och övre extremitetsteamet tar hand om patienter med åkommor i rygg, axlar, armbågar och händer. Vanliga ingrepp hos dessa patienter är diskbråcksoperationer, axelproteser och handkirurgi.

Vårdavdelningen har 28 vårdplatser. Här arbetar sjuksköterskor och undersköterskor i ett nära samarbete med sjukgymnaster och arbetsterapeuter som finns hos oss i det dagliga arbetet. Vårdtiden hos oss är kort, mellan två och sju dagar beroende på ingreppets storlek.

Tider och telefonnummer

Besökstid dagligen kl 12:00-18:00
Telefontid dagligen kl 13:00-16:00 och 18:00-19:00
Telefon 023-49 20 18

Våra operationskoordinatorer Stina Skärling och Linda Erickson vänder du dig till med frågor angående väntetid till din planerade operation.
Telefontid måndag - torsdag kl 09.00-12.00
Telefon 023-49 22 18