Vårdavdelningar Ortopeden

Stäng

Kontakt

Roger Skogman

Verksamhetschef

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Avdelning 17

Avdelning 17 består av 24 vårdplatser för akuta patienter. De kommer hit med benbrott av olika slag samt smärttillstånd. Den största patientgruppen är äldre med höftfrakturer.

Besökstid dagligen kl 12:00-18:00
Telefontid dagligen kl 13:00-16:00 och 18:00-19:00
Telefon 023-49 20 17

Avdelning 18

Avdelning 18 har 28 vårdplatser för planerad slutenvård och för dagkirurgi. De största patientgrupperna är de som fått en höft- eller knäprotes inopererad. Patienterna kommer till vår Förinskrivningsenhet ungefär en vecka innan operationen och förbereds med information och provtagning m m. Väl förberedda och välinformerade patienter bidrar till korta vårdtider. Vi som arbetar här försöker se till patientens egna resurser och tränar tillsammans för en bibehållen eller ökad livskvalitet. Patienter under 18 år vårdas på Barn- och ungdomskliniken.

Besökstid dagligen kl 12:00-18:00
Telefontid dagligen kl 13:00-16:00 och 18:00-19:00
Telefon 023-49 20 18

Operationskoordinator, planerad slutenvård, 023-49 26 40, kl 09.00-12.00, måndag-torsdag

Operationskoordinator, dagkirurgi, 023-49 26 40, kl 09.00-12.00, måndag-torsdag