Operation

Stäng

Kontakt

Lena Lundin

Verksamhetschef

Skicka epost

Maria Björk Svensson

Avdelningschef

023-49 02 95 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kliniken har egen operationsavdelning, belägen i samma hus som mottagningen. Lokalerna är från 1960-talet, men moderniserade. Sammanlagt finns fem operationssalar, tre stora och två mindre. Avdelningen passeras årligen av cirka 1100 slutenvårdspatienter, 420 dagkirurgiska patienter, 1100 polikliniska patienter samt 50 käkkirurgiska patienter.

En del av avdelningen används för poliklinisk verksamhet för såväl barn som vuxna. Uppvakningsrum för polikliniska barn finns liksom lokaliteter för anestesipersonal. Uppvakningsavdelningen är gemensam för sjukhuset och belägen på mottagningsplanet i mycket nära anslutning till avdelningen.

Vi opererar:

 • Halsmandlar, körtel bakom näsan
 • Sneda nässkiljeväggar
 • Snarkningsoperationer
 • Öronkirurgi
 • Frakturkirurgi i ansiktsskelettet (ibland i samarbete med käkkirurger)
 • Vidgning av förträngningar i matstrupen
 • Operativt avlägsnande av främmande kroppar i mat- och luftstrupe, öron och näsa
 • Näs- och bihålekirurgi (inkl Fess kirurgi = Functional Endoscopic Sinus Surgery)
 • Stämbandskirurgi
 • Plastikkirurgi (utstående ytteröron, hudtumörer)
 • Spottkörteloperationer

Operationsväntelista

Databaserat telefonsystem med uppringning
Telefon: 023-49 23 91
Måndag-torsdag 08.00-10.00