Öron-, Näs- och Halssjukvård

Stäng

Kontakt

Lena Lundin

Verksamhetschef

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Barn som undersöker läkarens öra.

Öron-, Näs- och Halssjukvården i Dalarna består av en slutenvårdsklinik i Falun. Dessutom finns en öppenvårdsenhet vid Mora lasarett.

Vi har hand om patienter med

 • Näs- och bihålesjukdomar
 • Snarkningsbesvär hos barn och ungdomar
 • Infektioner inom ÖNH-området
 • Skador och frakturer i huvud och hals
 • Sväljningsbesvär
 • Höga andningshinder inkl främmande kroppar i mat- och luftstrupe
 • Heshet, stämbandsförändringar
 • Hörselnedsättning och tinnitus
 • Yrsel
 • Hudtumörer inom huvud- och halsregionen
 • Tumörer inom ÖNH (inkl på hörsel/balansnerv)
 • Spottkörtelsjukdomar

Samarbete

Vi samarbetar med andra specialiteter inom sjukvården när det gäller patienter med

 • sväljningsbesvär
 • näs- och luftvägssjukdomar
 • yrsel
 • tinnitus
 • hörselskador
 • heshet

Vi samarbetar också med universitetssjukhusen i Örebro, Uppsala och Linköping samt med Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och Karolinska sjukhuset i Stockholm.