Välkommen till Intensivvårdsavdelningen Mora

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

På Intensivvårdsavdelningen (IVA) Mora Lasarett vårdas patienter med sviktande funktion av ett eller flera vitala organ. Patienter vårdas också på IVA för observation av misstänkt organsvikt.

Vården här sker med hjälp av mycket teknisk apparatur och vi har en hög bemanning av specialistutbildad personal som alltid finns nära patienten.

Besök och rutiner

Anhöriga, barn och vänner är välkomna att besöka IVA. Vi har inga bestämda besökstider.Vid besök, ring alltid på dörren och vänta tills personal kommer och öppnar. Mobiltelefon får bara användas inne i anhörigrummet på IVA.

Kontaktinformation

Tel: 0250-49 31 90