Uppvakningsavdelningen - UVA

Stäng

Kontakt

Inger Mattsson

Verksamhetschef

023-49 25 66 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Uppvakningsavdelningen (UVA) har16 platser där vi vårdar patienter efter operation. Totalt tar vi hand om ca 6 600 patienter/år

Det finns personal till hands så att man som patient kan känna sig trygg vid uppvaknandet. Under tiden på uppvakningsavdelningen tar vi helst inte emot besök, men barn och vuxna med speciella behov får givetvis ha en förälder eller närstående med. Här stannar du som patient är mellan 30 min till ca 4 timmar och i vissa fall kan över natten.

Vid förfrågningar om patienter kontakta hemavdelningen.