Post-IVA mottagning

Stäng

Kontakt

Inger Mattsson

Verksamhetschef

023-49 25 66 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Att vårdas som patient på IVA kan vara en omtumlande upplevelse som kan väcka många frågor. De flesta patienter minns ingenting eller har endast fragment av minnen från sin vårdtid.

Personal på mottagningen tar rutinmässigt kontakt med alla patienter som vårdats på IVA mer än fyra dygn och erbjuder samtal och återbesök med möjlighet att titta på lokalerna och träffa inblandad vårdpersonal. Det förs patientdagbok under tiden patienten vårdas på IVA vilken senare kan hjälpa patienten att få en ökad förståelse för sin sjukdom.

Efter fyra dygn görs ett tidigt besök på patientens hemavdelning där vi ger en kort beskrivning av vårdtiden på IVA och samtalar om patientens upplevelser. Andra uppföljningssamtalet som sker ca två månader efter hemkomsten är mer omfattande. Då får patient och anhöriga en mer omfattande genomgång av vårdtiden på IVA samt göra ett besök på IVA då de får möjlighet att få se den miljö de har vistats i. Dessutom så samtalar vi om fysiska och psykiska besvär, minnen och overklighetsupplevelser och om hur det går med återhämtningen.

Kontaktpersoner är Lena Bergström och Yvonne Alderman.

Telefon 023-49 20 13