Välkommen till Intensivvårdsavdelningen och uppvakningen Falu Lasarett

Stäng

Kontakt

Inger Mattsson

Verksamhetschef

023-49 25 66 Skicka epost

Lena Morén

Avdelningschef IVA/UVA

023-49 23 03 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Intensivvårdsavdelningen (IVA) ligger på 3:e våning på Falu lasarett. Det finns 8 platser på IVA med möjlighet till respiratorvård och 3 för omhändertagande av opererade patienter. Vi vårdar ca 900 patienter per år.

På IVA arbetar ett team av flera olika yrkeskategorier. Narkosläkare, specialistutbildade sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och vid behov andra specialister.

IVA är medlem i Svenska Intensivvårdsregistret som är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård som har som uppgift att följa och höja kvaliteten på svensk intensivvård.
Mer information om Intensivvårdsregistret

Patienter som behandlas på intensivvårdsavdelningen är oftast svårt sjuka eller har genomgått någon form av större kirurgisktingrepp. En individuellt anpassad terapi kräver kontinuerlig övervakning av vitala funktioner med modern medicinskteknisk utrustning och patienterna behandlas med beprövade och avancerade metoder.

Vi har patientens behov och säkerhet som främsta målsättning.

Vi bemöter anhöriga med hänsyn och skapar trygghet genom att informera om diagnoser, undersökningar och utvecklingen av sjukdomstillståndet. Det finns ett anhörigrum på avdelning där man kan vila, dricka kaffe och kan vänta tills vårdpersonalen har möjlighet att ta emot besökarna. I det mest akuta skedet finns möjlighet att sova över.

Besökstider: Mellan kl 14.00 - 19.00
Telefonnummer: 023 – 492401

Vår dörr är alltid låst, så ring på klockan så kommer vi och öppnar för Er.