Vad händer i samband med din operation?

Stäng

Kontakt

Inger Mattsson

Verksamhetschef

023-49 25 66 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Målet är att du som patient ska få en säker vård och känna dig trygg under din operation. Vi arbetar systematiskt med patientsäkerhet och använder WHO:s checklista för säker kirurgi. Den används på många operationsavdelningar världen över och har visat sig öka patientsäkerheten i samband med kirurgi. En del i patientsäkerheten är också vårt värdegrundsarbete med tyngdpunkt på bemötande genom respekt, ansvar och kommunikation.

Vi kontrollerar din identitet och vilken operation som du ska genomgå. Under operationen tas du om hand av ett operationsteam vanligen bestående av en anestesisjuksköterska, en operationssjuksköterska och en operationsundersköterska. Operationsteamet förbereder och genomför din operation tillsammans med en opererande läkare och en anestesiläkare.

När din operation är klar och du har vaknat ur ev. narkos, flyttas du över till Uppvakningsavdelningen (UVA), där överrapportering sker. På Uppvakningsavdelningen tar personalen hand om dig och ser till så att du mår bra och inte har ont. På uppvakningsavdelningen övervakas du under en till några timmar tills du är tillräckligt pigg att åka tillbaks till din avdelning/mottagning. Vid stora operationer eller vid behov kan du behöva en längre tids övervakning efter operationen, då får du mer information om detta vid operationstillfället.

Viktigt inför din operation är att du följer de instruktioner du får i kallelsebrevet inför din operation. Behöver du boka om din operationstid eller har andra funderingar – se kontakt information i kallelsebrevet.

För mer information om narkos och olika ryggbedövningar, klicka på länkarna till höger.