Centraloperation Falu Lasarett

Stäng

Kontakt

Inger Mattsson

Verksamhetschef

023-49 25 66 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I Op/An/IVA-kliniken ingår Centraloperation, Intensivvårds- och Uppvakningsavdelning, Anestesimottagning, Sterilteknisk avdelning samt Dagkirurgisk avdelning.

Vi är ca 150 personer som arbetar på operationsavdelningen.

Vi är indelade i sektioner: Gynekologi/ Kirurgi och Ortopedi. I arbetet på Centraloperation ingår också för anestesisjuksköterskor att söva på Öron/ ögonoperation, Magtarm-mottagningen, röntgen mm.

Vi har akut-, trauma och katastrofberedskap och ingår i sjukhusets hjärtlarmsorganisation. Anestesisjuksköterskor medverkar också i övervakning och vård av patienter vid ambulanstransporter.

Under ett år gör vi ca.12.000 operationer.