Medicinmottagning

Stäng

Kontakt

Margaretha Lindberg

Bitr. verksamhetschef

Skicka epost

Helene Kviele

Verksamhetschef

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

På Medicinmottagningen handläggs patienter med internmedicinska sjukdomar.

Här inryms bl.a.

  • Hjärtmottagning
  • Hjärtrehabilitering/sekundärprevention
  • Diabetesmottagning inklusive fotgrupp
  • Endoskopienhet

Förutom läkarbesök görs följande undersökningar på medicinmottagningen:

  • Arbetsprov s.k. ergometrier
  • Ultraljud av hjärtat och halspulsåder s.k. UKG
  • 24tim blodtrycksmätningar
  • Skopier
  • Provtagningar
  • EEG-undersökning

Kontakt

Mottagningstelefon: 0250-49 31 00
Fax: 0250-175 13
Fr o m 1/10-16 använder vi telefontjänsten TeleQ.

Telefontid: 
må-to 08.00-14.00.      
fre      08.00-11.00
Reducerad telefontid under semesterperiod och i samband med storhelg.