Bårhus/obduktion

Stäng

Kontakt

Margaretha Lindberg

Bitr. verksamhetschef

Skicka epost

Helene Kviele

Verksamhetschef

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Bårhus/obduktion, vars lokaler består av fyra delar, obduktionslokal, bårhus/kylrum, kapell och sveprum, bemannas av en obduktionstekniker.

Obduktionsteknikern handhar patienter som avlider på sjukhuset och svarar för kontakter med vårdavdelningar, begravningsentreprenörer, anhöriga etc. Bistår även vid obduktioner och transportera avlidna från medicinklinikens vårdavdelningar.

Kapellet

Kapellet används när anhöriga vill ta ett sista avsked.

Används även för begravningsakter.