Välkommen till Medicin Mora

Stäng

Kontakt

Margaretha Lindberg

Bitr. verksamhetschef

Skicka epost

Helene Kviele

Verksamhetschef

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Medicinska kliniken har 64 vårdplatser inkluderat allmän geriatrik och rehabilitering, medicinmottagning och dialysmottagning. Vi utreder och vårdar patienter med internmedicinska sjukdomar.

Kliniken ska med sin invärtesmedicinska och geriatriska specialitet tillgodose och förmedla akut och planerad specialistvård för vuxna vårdsökande inom Norra och Västra Dalarna, samt tillgodose behovet av geriatrisk vård och rehabilitering för innevånare i samma områden så att patientens vårdbehov tillgodoses.

Dagvård och mottagningsverksamhet fyller den planerade verksamheten. För att komma till specialistmottagning krävs remiss.

  • Medicinmottagning
  • Dialysmottagning
  • Hjärtsviktsmottagning
  • KOL-mottagning
  • Dagrehabilitering
  • Minnesmottagning
  • Strokemottagning
  • Blodmottagning

Sjukhusgemensamma verksamheter finns på intensivvårdsavdelning och akutmottagning.