Medicinmottagning

Stäng

Kontakt

Kristina Prenler

Verksamhetschef

0240-49 53 47 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Medicinmottagningen är en specialistmottagning där vi utreder och behandlar patienter med medicinska sjukdomar som till exempel:

  • hjärtsjukdomar
  • diabetes
  • högt blodtryck
  • lungsjukdomar

Vi har läkarmottagning, sjuksköteskemottagning och vi kan ge behandling medicinsk behandling som till exempel läkemedelsdropp och blodtransfusioner. För att komma till oss behövs en remiss.

Kontakt

Mottagningstelefon: 0240-49 52 71
Telefontid: måndag – fredag kl 07:30-09:00, måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 14:30-15:30 och onsdag kl 14:30-15:00

Fax: 0240-49 51 83

1177 Vårdguidens e-tjänster via internet.