Sekretariat, klinikadministration och arkiv

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vårt ansvarsområde är medicinsk dokumentation, arkivgöromål och administrativ service åt Medicinska kliniken. De medicinska sekreterarna är indelade i sektioner som motsvarar klinikens sektionsindelning. Sekretariatet utgör även en viktig stödfunktion vid arbete, underhåll och utveckling av klinikens alla datasystem.

Kontakt

Enhetschef

Annika Söderberg
Telefon:023 – 49 27 25
Fax: 023 – 49 07 73

Biträdande enhetschef

Ing-Marie Ögren
Telefon:023 – 49 23 55
Fax: 023 – 49 07 73

Journalkopior

Telefon:023 – 49 21 84

Frågor om patientfakturor

Telefon: 023 – 49 22 28