Lung-och allergi mottagningen

Stäng

Kontakt

Kerstin Smids

Enhetschef

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Allergi. Foto: Mostphotos

På lung-och allergimottagningen har man specialistansvar för länets alla patienter med behov av lungläkare eller allergolog.

På mottagningen sköts både utredning och behandling inom båda specialiteterna.

Sjuksköterskor sköter telefonrådgivning inom båda specialiteterna.

Telefon och besökstider hittar du här.