Avdelning 24

Stäng

Kontakt

Kerstin Smids

Enhetschef

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Avdelning 24 är en del av lung- och allergisektionen inom medicinska kliniken.

Merparten av patienterna vårdas för olika typer av lungsjukdomar, men även allmänmedicinska patienter förekommer.

Avdelningen har 18 vårdplatser.

Arbetet bedrivs i vårdgrupper med ansvar för halva avdelningen vardera.

Telefon och besökstider

Telefon och besökstider hittar du här