Avdelning 23

Stäng

Kontakt

Ann-Christin Hedberg

Enhetschef

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vi är en avdelning som är indelad i två specialiteter, blodsjukdomar (hematologi) och mag-tarmsjukdomar (gastroenterologi), men vi vårdar även patienter med andra medicinska sjukdomar samt ger vård vid livets slut. Vi ger vård som är kunskapsstyrd och präglad av säkerhet, delaktighet, omtanke och respekt. Avdelning 23 har 18 vårdplatser.

Hitta hit

Vi finns på plan 1 i södra vårdblocket, hus 11. Om du kommer in via huvudentrén, följ skyltar mot hisshall A4. Det finns även en entré mot Svärdsjögatan. Då ligger hisshall A4 direkt i anslutning till entrén.

Telefon och besökstider

Telefonnumret till avdelning 23 är: 023-49 20 23.

Som anhörig går det självklart bra att ringa till oss. Vi har dock önskemål om att ni inte ringer före klockan 11:00 då personalen kan ge bästa information först efter förmiddagens vårdarbete. Vi ser gärna att anhöriga samordnar sig och att bara en av er har kontakt med oss.

Vi har fri besökstid men tänk på att det kan ligga flera patienter på rummet.

Ytterdörrarna på sjukhuset låses klockan 20:00 och öppnar igen klockan 06:00. om du kommer, eller behöver gå ut i andra ärenden udner den tiden det är låst får du ringa till avdelningen så kommer någon ur personalen och öppnar dörren.