Välkommen till Medicin Avesta

Stäng

Kontakt

Marie-Louise Albertsson

Verksamhetschef

0226-49 60 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vid kliniken bedrivs invärtes medicinsk verksamhet inom såväl sluten som öppenvård.

Vi tillgodoser befolkningens behov av hälso- och sjukvårdsinsatser vid sjukdomar/tillstånd som är vanliga i befolkningen eller ofta förekommande för enskilda individer.

Vi skall också vidareutveckla vården så att befolkningen känner trygghet med den tillgänglighet och det utbud av hälso- och sjukvård som vi tillhandahåller.