Tal- och språksvårigheter hos barn

Stäng

Kontakt

Logopeden

Landstinget Dalarna

023-49 27 29 logopeden@ltdalarna.se

Lena Lundin

Verksamhetschef

023-49 00 00 Skicka epost

Katarina Gustavson

Cheflogoped

023-49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Illustration men en rad av glada barn.

Man brukar skilja på utveckling av tal och av språk. Vid svårigheter med språkutvecklingen kan barnet tala i ofullständiga meningar eller med annorlunda grammatik, ha litet ordförråd eller svårt att komma på orden. Barnet kan också ha svårt att förstå när andra pratar.

Om uttalet däremot låter annorlunda kan man istället kalla det talsvårigheter. Vissa ljud kan saknas i uttalet eller ljuden byter plats med varandra. En del har dessutom generella svårigheter att röra tungan och läppar, och då pratar man om oralmotoriska svårigheter. Barnet kan också "prata i näsan", det vill säga vara nasalt.
Det finns inte alltid en tydlig gräns mellan tal- och språksvårigheter och båda kan förekomma samtidigt eller delvis överlappa varandra.

Så här kan första besöket hos logopeden se ut:

Till logopeden kommer man för att få råd, träningstips och/eller behandling. Föräldrarna får berätta hur de ser på barnets språk och tal. Därefter samtalar och leker logopeden med barnet och observerar hur kommunikationen fungerar. Olika testmaterial och leksaker används. Det är viktigt att barnet har roligt och får lust att prata. På basis av sin bedömning och information från föräldrarna kan logopeden ge information och råd och tips hur man kan stimulera tal och språk. Vi kan också erbjuda behandling.

När ska man söka hjälp?

En 1-åring ska börja använda ettordssatser, en 2-åring bör kunna prata i tvåordsmeningar. En 3-åring ska kunna göra sig förstådd i familjen och en 4-åring ska kunna förstås av människor utanför familjen.

Hitta språket! En film till föräldrar om små barns språkutveckling 0-5 år. (annan webbplats)

 

Engelska – For those with children aged 0 – 5 years

Arabiska – لأولئك الذين تتراوح أعمار أطفالهم بين 0 – 5 سنوات

Persiska – برای شما که کودکی زیر ۵ سال دارید

Kurdiska – بۆ ئهو کهسانهی که منداڵی 0 – 5 ساڵانيان ھهيه

Somaliska – Dadka leh carruur da'dood tahay 0 – 5 sano