Skenande tal

Stäng

Kontakt

Logopeden

Landstinget Dalarna

023-49 27 29 logopeden@ltdalarna.se

Lena Lundin

Verksamhetschef

023-49 00 00 Skicka epost

Katarina Gustavson

Cheflogoped

023-49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Ungdomar sitter i soffan, skrattar och äter pizza.

Skenande tal är mindre känt, men inte ovanligt. Det uppträder oftast en bit upp i skolåldern. Skenande tal kan också förekomma tillsammans med stamning. En person med skenande tal tycks ofta ha ett mycket snabbt tal och kan vara svår att förstå, då delar av ord kan försvinna. Rytmen och melodin i talet är också ibland annorlunda. Talet i stort kan verka vara oorganiserat.

Så här kan det till exempel bli: "Atta’refölystopen (Akta dig för lyktstolpen)"

Vad gör logopeden?

Ofta är personer med skenande tal inte lika besvärade av sitt tal som omgivningen kan vara. Hos logopeden får man hjälp med att bättre lära känna sitt tal. Behandlingen skräddarsys efter behov och önskemål och kan till exempel handla om att styra sin talhastighet och att använda pauser.

Tyvärr finns det inte så mycket information på svenska, men det finns en nystartad förening – ICA- International Cluttering Association – för personer med skenande tal. Länk till föreningen finns i högermenyn.