Röstproblem

Stäng

Kontakt

Logopeden

Landstinget Dalarna

023-49 27 29 logopeden@ltdalarna.se

Lena Lundin

Verksamhetschef

023-49 00 00 Skicka epost

Katarina Gustavson

Cheflogoped

023-49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
I klassrummet talar en elev med en leende lärare.

Vår mesta kommunikation sker genom tal. För att kunna tala krävs röst. Rösten påverkas av många faktorer såsom till exempel stämningsläge eller miljö (damm, buller eller torr luft).

Rösten bildas genom att vi pressar luft mellan de stängda stämbanden och får dem att vibrera. Vi artikulerar på ljudet, som bildas av stämbanden, i munnen och/eller i näsan. Detta är något vi normalt inte tänker på men ibland kan rösten fallera. Man kan då bli hes och det blir tröttsamt och jobbigt att använda rösten. Denna typ av röststörning kallas för funktionell och stämbanden är då friska men man upplever ändå svårigheter att producera röst.

Besvär med rösten kan också bero på att det har blivit något fel på stämbanden på grund av felaktig röstanvändning eller olika typer av sjukdomar. Exempel på detta är stämbandsknutor, förhårdnader på stämbanden, så kallade granulom eller neurologiska sjukdomar som påverkar stämbandens rörelse och förmåga att producera ljud.

Vad gör logopeden?

Logopeden kartlägger rösten och lyssnar på hur patienten använder sig av den. Man kan också genom undersökningar kontrollera stämbandens funktion och på så vis upptäcka fel eller sjukdomar.

Logopeden ger råd och kan hjälpa till med röstterapi och på så vis förändra patientens sätt att använda sin röstapparat. Om stämbanden har drabbats av någon form av sjukdom eller förändringar sker samarbete med våra öron-näs-hals-doktorer, med lung/allergi-mottagningen eller med mag/tarm-specialist. Med dessas hjälp kan vi få hjälp med medicinering eller undersöka vad som är orsaken till röststörningarna.

Ett exempel kan vara att man har för mycket magsyra, som kan hamna på stämbanden och förorsaka rodnad och svullnad och därmed störa  funktionen.

Ibland blir det nödvändigt med kirurgi för att avhjälpa problemen. Samarbetet med nämnda mottagningar och kliniker är en förutsättning för att vi skall kunna hjälpa patienten på ett optimalt sätt. Kirurgi och medicinering kompletteras med röstterapi.