Läpp- käk- och gomspalt

Stäng

Kontakt

Logopeden

Landstinget Dalarna

023-49 27 29 logopeden@ltdalarna.se

Lena Lundin

Verksamhetschef

023-49 00 00 Skicka epost

Katarina Gustavson

Cheflogoped

023-49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Två barn som leker med lego.

Varje år föds cirka 200 barn i Sverige med läpp-käk-gomspalt. Spalterna uppstår tidigt under fosterstadiet.

LKG kan vara allt från små förändringar i mjuka gommen till stora missbildningar som påverkar läppen, hårda gommen och mjuka gommen. LKG kan påverka ätande, tänder och tal. Det är heller inte ovanligt med öronproblem de första åren.

Vad gör logopeden?

Logopeden kommer på besök på BB i Falun och gör tillsammans med personalen en bedömning om barnet kan ammas normalt eller provar ut en lämplig specialnappflaska.

Det första året kommer matningen och munmotoriken att vara i fokus. Det är viktigt att läppar och tungspets stimuleras för både ätandet och för talet.

Logopeden ger också råd och behandling kring talet i de fall där det behövs.

I de fall en lindrigare form av gomspalt föreligger så upptäcks de ofta senare i samband med att talet inte utvecklas som förväntat varvid remiss skickas till logopeden.

Logopeden samarbetar med  LKG-teamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

I högermenyn finns länkar till hemsidor där du kan läsa mer om läpp- käk- och gomspalt.