Dyslexi - läs- och skrivsvårigheter

Stäng

Kontakt

Logopeden

Landstinget Dalarna

023-49 27 29 logopeden@ltdalarna.se

Lena Lundin

Verksamhetschef

023-49 00 00 Skicka epost

Katarina Gustavson

Cheflogoped

023-49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Ungdom sitter på golvet i ett bibliotek och läser.

Att ha svårt att läsa och skriva kan ha många olika orsaker. En orsak till läs- och skrivsvårigheter är "Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi". Att kunna läsa och skriva är nödvändigt för att kunna fungera i både skolan, arbetslivet och i samhället i övrigt.

Vad gör logopeden?

Utredning

Vid utredningen testas inte bara läs- och skrivförmågan, utan även förmågan till språklig bearbetning. Att läsa och skriva handlar i grunden om språklig förmåga. För att lära sig läsa och skriva måste den språkliga förmågan vara tillräckligt utvecklad. Vid utredningen kartlägger vi både styrkorna och svagheterna. Styrkorna uppmuntras och kan byggas vidare på.

Länslogopedin i Dalarna gör inga läs- och skrivutredningar på skolelever om det inte samtidigt finns en misstanke om språkliga svårigheter. Om ni ändå önskar en läs- och skrivutredning kan ni söka vård enligt det fria vårdvalet. På 1177 byter ni landsting, söker under Hitta vård/Alla typer av vård/och skriver "logoped dyslexi" i sökfältet. Välj mottagning och skicka remiss dit via Elevhälsan.

Uppföljningssamtal

Efter utredningen bokar vi ett samtal, då vi går igenom resultatet. Berörd skolpersonal kan inbjudas till samtalet. Rekommendationer och råd lämnas, tillsammans med ett skriftligt utlåtande.