Dysfagi - tugg- och sväljsvårigheter hos vuxna

Stäng

Kontakt

Logopeden

Landstinget Dalarna

023-49 27 29 logopeden@ltdalarna.se

Lena Lundin

Verksamhetschef

023-49 00 00 Skicka epost

Katarina Gustavson

Cheflogoped

023-49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Två kvinnor lagar mat, den ena rör i en kastrull, den andra tittar på.

Normal sväljning

Tugg- och sväljförmågan är beroende av en god muskelfunktion och känsel i munhåla och svalg. Man måste också kunna samordna andning med sväljning. När vi sväljer stängs luftvägen till. Övre matstrupsmunnen öppnas och släpper ner maten och drycken till matstrupen för vidare transport ner till magsäcken. Vanligtvis behöver vi inte fundera över detta utan kan tänka på smaken eller på samtalet vid matbordet. Inte sällan kretsar vårt sociala umgänge kring mat och dryck

Tugg- och sväljsvårigheter

En rad olika sjukdomar och tillstånd som till exempel stroke, neurologiska sjukdomar, förträngningar i matstrupen med mera kan påverka förmågan att tugga och svälja. Dåliga tänder med nedsatt tuggförmåga och muntorrhet är ytterligare faktorer som kan påverka ät- och sväljförmågan.

Dysfagi kan yttra sig som:

  • Nedsatt förmåga att bearbeta maten i munnen.
  • Svårigheter att svälja när man vill.
  • Hosta och gurglig röst i samband med sväljning.
  • Upphakningskänsla med behov att svälja flera gånger eller att harkla upp mat.
  • Stoppkänsla i bröstet efter sväljning.
  • Viktförändring och förändrad måltidslängd.

Dysfagisymptom ska utredas utav läkare.

Vad gör logopeden?

Logopeden samarbetar med läkare, dietist och tandläkare i utredning och behandling utav sväljsvårigheter.

Logopeden deltar i bedömningar tillsammans med läkare och hjälper till att hitta den bästa konsistensen på mat och dryck, storlek på tugga och klunk. Vi kan även lära ut olika sväljtekniker som övar upp sväljfunktion eller kompenserar för olika svårigheter med tugg- och sväljförmågan. Vi informerar om sväljsvårigheterna till berörda personer.

Behandlingen syftar till att:

  • Säkerställa näringsintaget.
  • Undvika komplikationer av felsväljning till luftvägarna, som till exempel lunginflammation.
  • Förebygga och motverka nedsatt matlust och de sociala konsekvenserna av detta.