Dysfagi - ätproblem hos barn

Stäng

Kontakt

Logopeden

Landstinget Dalarna

023-49 27 29 logopeden@ltdalarna.se

Lena Lundin

Verksamhetschef

023-49 00 00 Skicka epost

Katarina Gustavson

Cheflogoped

023-49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Ett litet barn matas med gröt.

Barn behöver näring för att kunna växa och utvecklas. Måltiden som sådan har också en stor social betydelse i vårt samhälle. Svårigheter med ätandet (vilken ålder det än gäller) leder därför ofta till föräldraoro.

Det nyfödda barnet kan av olika anledningar ha svårt att suga och/eller svälja och på så sätt inte få i sig tillräckligt med näring. Vissa barn behöver sondas men måste samtidigt få stimulering av munnen för att förebygga fortsatta ätproblem.

Vad gör logopeden?

  • Undersöker sök-, sug- och sväljreflexerna hos barnet.
  • Ger råd om hur man kan stimulera känsel och motorik i och kring munnen.
  • Ger råd om vilka nappflaskor och nappar eller andra redskap som kan underlätta ätandet.
  • Ger råd om hur man kan underlätta för barnet vid måltiden genom att till exempel anpassa sittställningen eller matens konsistens.
  • Ger råd om rutiner och ramar kring ätandet för att göra måltiden till en näringsrik och positiv upplevelse.
  • Uppföljningar på logopedmottagningen så länge ätsvårigheterna kvarstår.
  • Logopedmottagningen samarbetar med uppfödningsteamet på barnkliniken. I teamet ingår också läkare, sköterskor, psykolog och dietist.