Antibiotikaresistens

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Antibiotikaresistens

Är du intresserad av antibiotikaresistensläget i vårt län?

Avdelningen för klinisk mikrobiologi vid Falu lasarett undersöker kontinuerligt antibiotikaresistensen hos de bakterier som identifieras i olika typer av odlingar. Resultaten rapporteras till behandlande läkare för att enskilda patienter skall få rätt behandling.

Avdelningen för klinisk mikrobiologi gör två gånger per år en sammanställning av det lokala antibiotikaresistensläget i Dalarna, under perioderna januari – juni och juli – december. Med kännedom om resistensläget i länet underlättas så kallad empirisk terapi. Chansen ökar att från början ge rätt antibiotikum, innan man vet vad odling och resistensbestämning kommer att visa.
För aktuell statistik, se rutan relaterad information till höger.

Information rörande antibiotikaresistens hos vissa bakteriearter rapporteras dessutom kontinuerligt till Folkhälsomyndigheten.

Enligt smittskyddslagen rapporteras dessutom kontinuerligt alla fynd av meticillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA), vancomycinresistenta enterokocker (VRE) och gramnegativa tarmbakterier som producerar extended spectrum beta-lactamase (ESBL) eller extended spectrum beta-lactamase carba (ESBLcarba). Statistiken sammanställs av Folkhälsomyndigheten. Länkar till aktuell statistik finns under relaterad information till höger.


Göran Hedin
Överläkare klinisk mikrobiologi