Antibiotikaresistens

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Är du intresserad av antibiotikaresistensläget i vårt län?

Avdelningen för klinisk mikrobiologi vid Falu lasarett undersöker kontinuerligt antibiotikaresistensen hos de bakterier som identifieras i olika typer av odlingar. Resultatet rapporteras till behandlande läkare för att enskilda patienter skall få rätt behandling.

Information rörande antibiotikaresistens hos vissa bakteriearter rapporteras dessutom till Smittskyddsinstitutet (SMI), och där sammanställs resultaten. Med kännedom om resistensläget i länet underlättas så kallad empirisk terapi. Chansen ökar att från början ge rätt antibiotikum, innan man vet vad odling och resistensbestämning kommer att visa.

Mer information på sidorna, ResNet och Anmälningsplikt enligt smittskyddslagen.

Göran Hedin
Överläkare klinisk mikrobiologi