Klinisk kemi

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vår huvudsakliga verksamhet är kemiska analyser av patientprover, framför allt blod-, blodplasma- och urinprover. Provresultaten är viktiga för att ställa medicinska diagnoser och för att följa upp patienters behandling och tillfrisknande.

Laboratorierna för klinisk kemi i Dalarna är ackrediterade. Det innebär att de är kvalitetssäkrade enligt krav från SWEDAC som också är tillsynsmyndighet.

Laboratorier för klinisk kemi finns vid sjukhusen i Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika och Mora.