Klinisk kemi

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vår huvudsakliga verksamhet är kemiska analyser av patientprover, framför allt blod-, blodplasma- och urinprover. Provresultaten är viktiga för att ställa medicinska diagnoser och för att följa upp patienters behandling och tillfrisknande.

Laboratorierna för klinisk kemi i Dalarna är ackrediterade. Det innebär att de är kvalitetssäkrade enligt krav från SWEDAC som också är tillsynsmyndighet.

Laboratorier för klinisk kemi finns vid sjukhusen i Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika och Mora.

Besöksadresser inom Laboratoriemedicin Dalarna:

Laboratorium för Klinisk kemi
Avesta lasarett
774 82 Avesta

Laboratorium för Klinisk kemi
Borlänge sjukhus
781 27 Borlänge

Laboratorium för Klinisk kemi
Falu lasarett
791 82 Falun

Laboratorium för Klinisk kemi
Ludvika lasarett
771 81 Ludvika

Laboratorium för Klinisk kemi
Mora lasarett
792 85 Mora