Blodgivning - Transfusionsmedicin

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Blodtappning är en av våra viktigaste verksamheter. Tack vare många frivilliga blodgivare som regelbundet ger av sitt blod till sjukvården så kan liv räddas och behandlingar underlättas.


Nyhet från mars 2015 - boka tid för blodtappning via webben

Nu kan alla blodgivare i Dalarna själva boka tid för blodgivning via webben.

Bokningen görs via webbplatsen www.geblod.nu. Därifrån länkas man vidare till 1177 Vårdguidens e-tjänst Mina vårdkontakter. Tjänsten gör det möjligt att boka samt om- och avboka sin blodgivningstid vid aktuell blodcentral.


Det stora användningsområdet för blod och blodkomponenter i sjukvården är under och efter operationer där patienten förlorar mycket blod och vid cellgiftsbehandling mot cancersjukdomar som gör att patienterna får låga blodvärden.
Vid olyckor med stora skador kan det också behövas många blodpåsar till en eller flera patienter.