Behandlingsavdelning

Stäng

Kontakt

Agneta Romin

Verksamhetschef

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

På behandlingsavdelningen utför vi:

  • Borttagning av cellförändringar
  • Skrapning av livmodern
  • Hysterektoskopier, d.v.s. undersökning med kamera i livmodern
  • Insättning och uttagning av spiraler
  • Prolapsoperationer
  • Inkontinensoperationer

Besök på vår behandlingsavdelning föregås alltid av besök hos läkare/barnmorska.