Om assisterad befruktning ensamstående

Stäng

Kontakt

Agneta Romin

Verksamhetschef

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vi erbjuder infertilitetsutredning och behandling till heterosexuella par, lesbiska par och ensamstående kvinnor. Minst en person i parrelationen ska vara barnlös och för ensamstående kvinnor gäller att man ska vara helt barnlös (gäller både biologiska och adopterade barn).

 En infertilitetsutredning kan påbörjas om kvinnan har fyllt 25 år och är under 40 år. Eventuell partner ska också ha fyllt 25 år. Behandling av par genomförs bara om båda i paret är skrivna på samma adress och deltar i utredningen. Behandling genomförs bara för kvinnor med BMI under 35.

Heterosexuella par ska ha varit utan preventivmedel och aktivt försökt bli gravida i minst ett år. Lesbiska par ska ha minst två års stabil relation. Ensamstående kvinnor ska ha en bestående barnlängtan. Ensamstående kvinnor under 37 år kallas tidigast sex månader efter anmälan till kliniken.

Ofta inleds utredningen med ett besök hos kurator och därefter erbjuds de/den sökande läkarbesök. I vissa fall inleds utredningen med läkarbesök och kurator erbjuds vid behov. Vid behov av spermie- eller äggdonation är utvidgad kurstorsutredning obligatorisk.

Vid läkarbesöket får paret ta del av provsvaren och det görs en gynekologisk undersökning med ultraljud för kvinnans del. Vid behov görs undersökning av mannens yttre genitalier. Hos samkönade par undersöks den kvinna som ska bära barnet. Utifrån provsvar och gynekologisk undersökning beslutas om vad som ska hända i nästa steg - ytterligare provtagningar, behandling, avvakta etc. Beroende på orsaken till att det är svårt att bli gravid, finns olika behandlingsalternativ att erbjuda.

För IVF och donationsbehandlingar krävs två års stabil relation.