Behandlingsavdelning

Stäng

Kontakt

Agneta Romin

Verksamhetschef

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

På vår behandlingsenhet på mottagningen utförs kirurgiska ingrepp i lokalbedövning. Patienten kommer på morgonen och kan åka hem samma dag.

Besök på vår Behandlingsavdelning föregås alltid av besök hos läkare/barnmorska.

Vilka operationer görs på behandlingsavdelningen?

  • Borttagning av cellförändringar
  • Kirurgiska aborter t.o.m. graviditetsvecka 12
  • Skrapning av livmodern
  • Hysterektoskopier, d v s undersökning med kamera i livmodern
  • Insättning och uttagning av spiraler

Ansvarig sjuksköterska

Telefon 023 - 49 21 77
Telefontid: måndag och torsdag 14.00-15.00