Patologi och Cytologi Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vår huvudsakliga verksamhet består av mikroskopisk undersökning av prover från kroppens vävnader och celler. Det är ett viktigt led i att utesluta eller konstatera cancer eller andra sjukdomar.

Klinisk patologi och cytologi Dalarna finns vid Falu lasarett och ger service till hela länet.

En mindre del av vår verksamhet är kliniska obduktioner och ansvar för bårhusverksamheten vid Falu lasarett.

Vi tillhandahåller tjänster inom klinisk patologi och cytologi för hela Dalaregionen, med sina 276 000 invånare, vilket innebär 18 000 histologiska prov, 2 500 cytologiska prov, 25 000 vaginala cytologier och 250-300 obduktioner årligen.

Patologi och Cytologi Dalarna består av en allmänpatologisk avdelning med speciellt intresse för bröst- och gastrointestinal patologi. Speciella undersökningsmetoder är immunhistokemi, immunfluorescence och cellbildsanalys. Storsnittsteknik används regelbundet till alla bröst-, colon- och rektumprover.
Kurser som vi tillhandahåller är bland annat ST-utbildning och kurser i immunhistokemi för biomedicinska analytiker. Vi är även delaktiga i internationella kurser i mammografisk patologi för radiologer, kirurger och patologer.

Från och med september 2015 är Patologi och Cytologi Dalarna utvald av Europeiska Patologiföreningen som internationellt utbildningscentrum i bröstpatologi, (ESP Advancced Training Center).


Besöksadress:

Patologi och cytologi Dalarna
Falu lasarett
79251 Falun