Vårt arbetssätt

Stäng

Kontakt

Bariatrisk mottagning

Falu lasarett Söderbaums väg 5 791 82 Falun 023-49 94 31 bariatriskmottagning@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Som all annan sjukvård vilar verksamheten på Bariatrisk mottagning på vetenskap och beprövad erfarenhet med en inriktning på långsiktiga behandlingsresultat.

Våra fyra huvudsakliga arbetsområden

 

Utredning

Består alltid av besök till läkare och sjuksköterska och vid behov till flera olika yrkesgrupper. Besöket utökas då till att inkludera psykolog, dietist, sjuksköterska eller beteendevetare. Eftersom utredningen är individuell kan utredningstiden variera. Du kommer också att bli kallad till en gruppinformation där även anhöriga kan delta.

Vid behov utförs också en sömnutredning för att vid behov få behandling för sömnapné, vilket ger en säkrare kirurgi och ökar möjligheterna till ett bra behandlingsresultat.

Process vårdförlopp utredning, Skönvikt
Bild: Processen vårdförlopp, utredning - klicka för stor bild

Åter till toppen av sidan

 

Arbete före en operation av fetma

Baserat på bedömningen planeras ofta olika förberedelser före en operation utifrån den enskilda personen.

De som ska behandlas kirurgiskt får oftast en skriftlig individuell handlingsplan där nedanstående delar kan vara med:

 • Arbete med livsstilsförändringar för att etablera en funktionell livsstil efter överviktskirurgi t.ex. minskning av bantningsbeteenden och etablerande av goda kostrutiner.
 • Arbete med psykisk ohälsa som eventuellt kan verka hindrande för ett kirurgiskt ingrepp, t.ex. rädslor relaterat till operation.
 • Information från dietist, läkare, psykolog m.fl. som ges innan operation som berör kirurgisk behandling av fetma.
 • Viktminskning inför operation. Detta görs för att minska på mängden fett i bukhålan i syfte att underlätta själva genomförandet av operationen.
 • Normalisera förhållandet till fysisk aktivitet och rörelse. Det brukar vara lagom att röra på sig i ungefär en halvtimme om dagen och någon gång i veckan med lite högre intensitet. Att skapa denna motionsvana är viktigt men rutinen behöver inte etableras med hjäp av bariatsik mottaning i Falun. Det är vanligt att vi ber din lokala vårdcentral om hjälp med detta om det behövs. Mer råd om fysisk rörelse finns på 1177 via denna länk: https://www.1177.se/Dalarna//Tema/Halsa/Fysisk-aktivitet/Rorelse-ar-livsviktigt/

Kirurgisk behandling av fetma förutsätter rökfrihet. Det är av stort värde att påbörja rökavvänjningen så tidigt som möjligt. Stora hälsovinster finns naturligtvis också med att fortsätta vara rökfri efter den kirurgiska behandlingsfasen.

Process vårdförlopp utredning, Skönvikt
Bild: Processen vårdförlopp, preoperativ (förberedande) behandling - klicka för stor bild

Åter till toppen av sidan

 

Arbete efter operation för fetma

För de flesta kommer förloppet efter operationen förlöpa utan några större bekymmer men ibland behöver man professionell hjälp för problem som uppkommer.

 • Stöd kring fysisk aktivitet. Det brukar vara lagom att röra på sig i ungefär en halvtimme om dagen och någon gång i veckan med lite högre intensitet. Att skapa denna motionsvana är viktigt men rutinen behöver inte etableras med hjäp av bariatsik mottaning i Falun. Det är vanligt att vi ber din lokala vårdcentral om hjälp med detta om det behövs. Mer råd om fysisk rörelse finns på 1177 via denna länk: https://www.1177.se/Dalarna//Tema/Halsa/Fysisk-aktivitet/Rorelse-ar-livsviktigt/
 • Förebygga bristtillstånd av vitaminer och mineraler för att minska risken för allvarliga bristtillstånd.
 • Hjälp med att hitta lämpliga livsmedel.
 • Hjälp med ätbeteende.
 • Hjälp med att etablera en ny livsstil i linje med de rekommendationer som finns efteroperationen.
 • Rådgivning vid födoämnesallergier vilket skapar ett behov av förändrad kost.
 • Behandling vid identitetskris eller bekymmer med vikt och figur.
 • Svårigheter att acceptera det resultat man fått efter sin magsäcksoperation.
 • Överskottshud kan vissa få problem med efter kirurgisk behandling av fetma. Man vet inte vilka som kommer att drabbas men på Bariatrisk mottaning informerar vi om detta redan innan man tar beslut om kirurgisk behandling. Om det blir ett problem med överskottshud har vi arbetsrutiner för detta. Möjligheterna att behandla överskottshud regleras dock av regelverk och kriterier som bygger på att även denna behandling blir säker.

 

Åter till toppen av sidan

 

Behandling utan kirurgi

Då forskningsstödet för långsiktig viktförändring vid fetma med kost/motionsmetoder är lågt arbetar sällan Skönvikt med dessa behandlingar när det gäller syftet att nå en långsiktig viktminskning.

 • Läkemedelsalternativen för behandling av fetma har drabbats av bakslag. Nya läkemedel som till exempel bygger på syntetiska kopior av kroppens mättnadshormoner är under utveckling. Dessa är än så länge godkända för behandling av diabetes men kommer också att användas för fetmabehandling.
 • Etablerande av regelbunden måltidsordning.
 • Hjälp med att finna en bra livsstil.
 • Arbeta med negativ kroppsuppfattning.
 • "Livet på play" – Att i form av aktivitet hitta meningsfullhet i sin tillvaro trots sjukdomen fetma.

Bariatrisk mottagning Deltar i SOReg som är ett skandinaviskt kvalitetssäkringsregister för i fetmakirurgi. SOReg publicerar årligen rapporter om den kirurgiska verksamheten för behandling av Fetma. Rapporterna finns att läsa på www.ucr.uu.se/soreg/. Uppgifterna i registret är helt anonyma ingen enskild person kan identifieras.

Syftet med registret är att öka kunskapen om sjukdomen, utveckla och övervaka effekterna av behandlingen samt kvaliteten i omhändertagandet.

Process vårdförlopp behandling utan kirurgi, Skönvikt
Bild: Processen vårdförlopp, behandling utan kirurgi - klicka för stor bild