Vårt arbetssätt

Stäng

Kontakt

Bariatrisk mottagning

Falu lasarett Söderbaums väg 5 791 82 Falun 023-49 94 31 bariatriskmottagning@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Som all annan sjukvård vilar verksamheten på Bariatrisk mottagning på vetenskap och beprövad erfarenhet med en inriktning på långsiktiga behandlingsresultat.

Våra fyra huvudsakliga arbetsområden

 

Utredning

Sker vid behov multidisciplinärt. Läkarbesöket utökas då till att inkludera psykolog, dietist, sjuksköterska eller beteendevetare.

Process vårdförlopp utredning, Skönvikt
Bild: Processen vårdförlopp, utredning - klicka för stor bild

Åter till toppen av sidan

 

Arbete före en operation av fetma

Baserat på bedömning kan olika behov av preoperativa förberedelser erbjudas t.ex:

 • Arbete med livsstilsförändringar för att etablera en funktionell livsstil efter överviktskirurgi t.ex. minskning av bantningsbeteenden, normalisera förhållande till fysisk aktivitet och mat.
 • Arbete med psykisk ohälsa som eventuellt kan verka hindrande för ett kirurgiskt ingrepp, t.ex. rädslor relaterat till operation.
 • Information från dietist, läkare, psykolog m.fl. som ges innan operation som berör kirurgisk behandling av fetma.
 • Viktminskning inför operation. Detta görs i syfte att minska på mängden fett i bukhålan i syfte att underlätta själva genomförandet av operationen.

Kirurgisk behandling av fetma förutsätter rökfrihet. Det är av stort värde att påbörja rökavvänjningen så tidigt som möjligt. Stora hälsovinster finns naturligtvis också med att fortsätta vara rökfri efter den kirurgiska behandlingsfasen.

Process vårdförlopp utredning, Skönvikt
Bild: Processen vårdförlopp, preoperativ (förberedande) behandling - klicka för stor bild

Åter till toppen av sidan

 

Arbete efter operation för fetma

För de flesta kommer förloppet efter operationen förlöpa utan några större bekymmer men ibland behöver man professionell hjälp för problem som uppkommer.

 • Förebygga bristtillstånd av vitaminer och mineraler.
 • Hjälp med att hitta lämpliga livsmedel.
 • Hjälp med ätbeteende.
 • Hjälp med att etablera en ny livsstil i linje med de rekommendationer som finns efteroperationen.
 • Rådgivning vid födoämnesallergier vilket skapar ett behov av förändrad kost.
 • Behandling vid identitetskris eller bekymmer med vikt och figur.
 • Svårigheter att acceptera det resultat man fått efter sin magsäcksoperation.
 • Stöd kring fysisk aktivitet.

Process vårdförlopp postoperativ, Skönvikt
Bild: Processen vårdförlopp, postoperativ behandling (efter kirurgi) - klicka för stor bild

Åter till toppen av sidan

 

Behandling utan kirurgi

Då forskningsstödet för långsiktig viktförändring vid fetma med kost/motionsmetoder är lågt arbetar sällan Skönvikt med dessa behandlingar enskilt när det gäller syftet att nå en långsiktig viktminskning.

 • Läkemedel
   Det tidigare läkemedelsalternativen har drabbats av bakslag i form av olika biverkningar och det enda läkemedel som idag finns kvar för behandling av fetma är orlistat "xenical". Nya läkemedel som bygger på syntetiska kopior av kroppen mättnadshormoner är under utveckling. Dessa är än så länge godkända för behandling av diabetes men kommer också att användas för fetmabehandling.
 • Etablerande av regelbunden måltidsordning.
 • Hjälp med att finna en bra livsstil.
 • Arbeta med negativ kroppsuppfattning.
 • "Livet på play" – Att i form av aktivitet hitta meningsfullhet i sin tillvaro trots sjukdomen fetma.

Bariatrisk mottagning Deltar i SOReg som är ett skandinaviskt kvalitetssäkringsregister för i fetmakirurgi. SOReg publicerar årligen rapporter om den kirurgiska verksamheten för behandling av Fetma. Rapporterna finns att läsa på www.ucr.uu.se/soreg/. Uppgifterna i registret är helt anonyma ingen enskild person kan identifieras.

Syftet med registret är att öka kunskapen om sjukdomen, utveckla och övervaka effekterna av behandlingen samt kvaliteten i omhändertagandet.

Process vårdförlopp behandling utan kirurgi, Skönvikt
Bild: Processen vårdförlopp, behandling utan kirurgi - klicka för stor bild