Sjukdomen fetma

Stäng

Kontakt

Bariatrisk mottagning

Falu lasarett Söderbaums väg 5 791 82 Falun 023-49 94 31 bariatriskmottagning@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Fetma är en kronisk sjukdom som ofta leder till allvarliga medicinska följdsjukdomar.

Fetma ökar i hela världen. Världshälsoorganisationen WHO räknar fetma som en kronisk sjukdom. Det betyder att sjukdomen inte går över av sig själv. Fetma kan i förlängningen leda till allvarliga hälsoproblem. Det finns starka samband med många andra sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och vissa cancerformer. Även andningssvårigheter, långvariga muskel- och ledbesvär samt ofrivillig barnlöshet rapporteras som vanliga besvär bland dem som drabbats av fetma. För sjukvården, samhället och de drabbade medför det stort lidande.

Icke-kirurgisk behandling av fetma har ett svagt forskningsstöd

Forskning kring behandling av sjukdomen fetma har pågått sen sextiotalet och man är inte närmare en lösning nu än vad man var då. Forskningsrapporter visar hur 40 år av forskning tyvärr inte lyckats lösa fetmans gåta, Man kan på olika sätt gå ner i vikt men har ofta svårigheter med att behålla sin lägre vikt över tid.

När en person med fetma har minskat sin vikt förefaller det vara så att kroppen ställer om sig för att åter gå upp i vikt. Många överviktiga personer har erfarenhet av jojo-bantning där perioder av viktminskning tyvärr följs av viktuppgång och ofta till nivåer över de som förelåg innan viktminskningsförsöket.

Varför är det så svårt att behålla en minskad vikt?

Det finns forskningsresultat som visat att med en viktminskning på cirka 10 % sker samtidigt fysiologiska förändringar i kroppen som förstärkta hungersignaler, minskad mättnadskänsla, minskad uppskattningsförmåga angående mängden konsumerad föda, samt kognitiva förändringar med förstärkt uppmärksamhet på mat. Energibehovet minskar också med, ca 300-400 kcal per dag vilket oftast leder till att man går upp i vikt igen.

Evolutionsteori

Genom de årmiljoner som vår kropp utformats av evolutionen har det största problemet varit svält. Våra kroppar har därför blivit väldigt bra på att gå upp i vikt och att skydda sig mot svält med ökad hunger och minskad mättnad efter viktminskning.

Förmodligen är det så att vi inte är konstruerade för en tillvaro med ett överflöd av mat och där vi själva orsakar perioder av konstgjord svält i form av bantning.

Kirurgisk behandling av sjukdomen fetma

Kirurgisk behandling för fetma är den metod som har bäst vetenskapligt stöd när det gäller långsiktig viktminskning och resultat på allvarlig samsjuklighet.

Kirurgisk behandling är inte ett alternativ för alla personer vid alla tillfällen. Ibland bör man vänta på någon annan åtgärd/behandling som ska ske först och för vissa är kirurgi olämplig.

Gastric bypass. "GBP"

Illustration av Gastric bypass

Är den vanligaste metoden, den största delen av magsäcken kopplas ur och till den kvarvarande magsäcksfickan kopplas tunntarmen. Detta innebär att födan snabbt når tunntarmen som reagerar med att frisätta mättnadshormon. Man når då en snabbare mättnadskänsla. Mättnadshormonerna ökar frisättningen av insulin från bukspottkörteln. Kroppen blir också mer känslig för insulin. Dessa förändringar medför ett effektivare upptag av socker vilket leder till att blodsockernivåerna blir bättre och normaliseras i många fall.

Gastric Sleeve. "Sleeve"

Illustration av Gastric sleeve

Ett kirurgiskt ingrepp där magsäcken minskas till ett långt smalt rör har lanserats under senare år. Metoden lämnar tunntarmen orörd och har kommit att användas vid bland annat inflammatoriska tarmsjukdomar. Än så längre är långtidseffekterna av denna metod begränsade.

Biliopankreatisk divergering med duodenal switch. "Switch".

Illustration av Biliopankreatisk divergering med duodenal switch

För patienter med mycket kraftig fetma kan den viktminskning man erhåller efter GBP eller sleeve komma att bli för liten. I dessa speciella fall kan man överväga en switch som leder till en mycket kraftig viktnedgång och med stor sannolikhet minska risken för att man ska gå upp i vikt igen. Till nackdelarna hör en ökad risk för diarréer och brist på vitaminer och mineraler, vilket innebär att efterkontroller/uppföljningar är mycket viktiga.

Läs mer om fetmaoperationer på 1177 via denna länk:

 https://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Behandlingar/Fetmaoperationer

 

Fördomar om fetma och övervikt

I vårt samhälle beskrivs ofta fetma som något som går att påverka, bara personen är motiverad och har god karaktär. Många reportage i media beskriver personer som gått ner mycket i vikt genom att förändra sitt sätt att äta och röra på sig. Fördomar om att personer med fetma är lata och/eller har dålig karaktär är tyvärr utbredda och förstärks av den här sortens reportage. Som tidigare beskrivits är den seriösa forskningen enig om att fetma till stor del påverkas av biologiska faktorer och är svår att påverka när den väl inträffat.

Vi på Bariatrisk mottagning möter ofta patienter som skäms för att de har fetma och som beskriver att de möter fördomsfulla attityder från sin omgivning. Ett mycket viktigt uppdrag för en enhet som bariatrisk mottagning är därför att hjälpa personer med fetma att förstå att sjukdomen fetma lika lite som andra sjukdomar helt är deras eget fel.