Söka vård

Stäng

Kontakt

Bariatrisk mottagning

Falu lasarett Söderbaums väg 5 791 82 Falun 023-49 94 31 bariatriskmottagning@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Remissfrihet

2016 upphörde remisskravet i Dalarna. Det innebär att patienter själva kan söka specialistvård genom Egen vårdbegäran via 1177 vårdguidens e-tjänster.

Om patient vid besök på vårdcentral behöver remitteras till Bariatrisk mottagning sker det som tidigare genom remiss i journalsystemet.

Information om remissen

För att underlätta bedömning och prioritering av er vårdbegäran eller remiss behöver den innehålla aktuell information om längd, vikt och BMI och övriga aktuella sjukdomstillstånd. 

Inklusionskriterier till Bariatrisk mottagning

BMI >= 35
Ålder >= 18 år

Inför behandling

Vid Kirurgisk behandling av fetma förutsätts att du är rökfri. För att underlätta för rökande patienter att bli rökfria inför eventuell kirurgisk behandling kan det vara av stort värde att påbörja rökavvänjningen så tidigt som möjligt. Överväg därför att påbörja rökavvänjningen redan vid remittering till Bariatrisk mottagning.