Bariatrisk mottagnings uppdrag

Stäng

Kontakt

Bariatrisk mottagning

Falu lasarett Söderbaums väg 5 791 82 Falun 023-49 94 31 bariatriskmottagning@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

  • Huvuduppdraget för verksamheten är att minska risken för följdsjukdomar t.ex. diabetes typ- II, hjärt-kärlsjukdomar, hypertoni, stroke, sömnapné, leverförfettning, ofrivillig barnlöshet, vissa typer av cancer, psykisk ohälsa, miskad livskvalitet och förtida död.
  • Utreda och utföra behandling för att uppnå behandlingsmål med inriktning på följdsjukdomar långsiktiga behandlingsresultat, och patientens behandlingsmål.
  • Utföra pre- och postoperativa insatser för patienter som genomgår metabol/fetmakirurgi i Landstinget Dalarna. Detta görs på Bariatrisk mottagningen bl.a. för att möjliggöra ökad kirurgisk kapacitet på kirurgklinikerna, minska risken för komplikationer och öka förutsättningarna till jämlik vård och goda behandlingsresultat.
  • Erbjuda patienter från länet som opererats externt (t.ex. privat) postoperativ behandling vid behov.
  • Vara ett kompetenscenter för sjukdomen fetma. Inhämta information, erfarenhet från den egna enheten och extern kunskap för att effektivisera behandling.