Avdelning 15 Kirurgen

Stäng

Kontakt

Lena Anttila

Avdelningschef

023-49 08 69 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

På vår avdelning för patienter med sjukdomar i urinvägar, bröst, sköldkörtel och kärl samt vid plastikkirurgiska åtgärder vill vi ge god vård. Med begreppet god vård menar vi en patientfokuserad, säker och effektiv vård på lika villkor för er som är, eller blir, våra patienter. Att vården är patientfokuserad innebär att vi vill att du känner dig respektfullt bemött och att du får en individuellt anpassad information om ditt hälsotillstånd, din sjukdom och dess behandlingsmetoder.

Kontakt

Telefon och telefontider

023-49 20 15

Besökstid

14:00-19:00, övrig tid efter överenskommelse.

Väntelista bröst och sköldkörtel samt urinvägar

Måndag-fredag 13:00-15:00
Telefon: 023-49 21 15

Väntelista kärlsjukdomar och plastikkirurgiska åtgärder

Måndag-fredag 08:00-15:00, telefon 023-49 20 11 alternativt 023-49 05 98

Information

Uppgifter om din inläggning/behandling/operation får, eller har du fått, i ett personligt brev på posten. Har dina uppgifter på något vis förkommit eller har du frågor rörande innehållet i informationen vänd dig då till avdelningen, telefon 023-49 20 15.

Vi skickar rutinmässigt information om vårdtillfället till din husläkare eller till den vårdcentral du tillhör. Vissa prover vi tar under vårdtiden sparas rutinmässigt i en så kallad biobank, information om detta samt patientavgifter och sjukresor se högerspalten.

Legitimation

Vid vård, behandling och provtagning är det viktigt att du kan legitimera dig, medtag därför giltigt legitimation. 

Akut inlagd patient

För dig som har en närstående som kommit akut till sjukhuset vänd dig i första hand till landstingets växel, 023-49 00 00, och fråga där vilken vårdinrättning din närstående har kommit till.

Får du veta via växeln att din närstående blivit inlagd på avdelning och akut behöver komma i kontakt, be växeln kontrollera om avdelningen kan ta emot ditt samtal.

Sekretess

För patientens säkerhet har vi inom Hälso- och Sjukvården sekretess. Har du frågor angående närståendes hälsotillstånd måste du säkert kunna uppge vilket förhållande du har till denne. Vilka besked som får lämnas om din närståendes tillstånd avgörs av den för vården ansvarige läkaren.

Information angående kvalitetsregister

Vi rapporterar medicinsk data till flera rikstäckande register i syfte att bidra till förbättring och utveckling av vård och behandling. Vad det innebär för dig som patient kan du läsa mer om i följande länkar:

Kvalitetsregister

Patientinformation om medverkan i kvalitetsregiser, Regionalt Cancercentrum

Logi

På avdelningen finns 24 vårdplatser, fördelade på enkelrum och dubbelrum.

Kost

Maten kommer i varma kantiner från vårt centralkök och serveras i vårt dagrum eller till respektive patient på rummet. Har du allergier eller särskilda önskemål så meddela avdelningen, se högerspalten, någon dag innan inläggning. Detta gäller inte om du har diabeteskost.

Allergier

Undvik parfymer och starka dofter. Det är trevligt att få blommor när man ligger på sjukhus. Men tänk på att blommor ibland kan ställa till besvär för en del patienter som är överkänsliga. Ta inte med starkt doftande blommor. Blomsterhandlarna vet oftast vilka blommor som passar.

Rökning

Om du röker bör du göra uppehåll eller sluta sex till åtta veckor före operationen för bästa resultat. Även om du gör uppehåll tre till fyra veckor före eller slutar precis vid operationen får du bättre resultat och snabbare återhämtning. Du bör fortsätta att vara rökfri mist sex veckor efter operationen. För mer information se länk Fri från tobak.

Är din sjukhusvistelse planerad rekommenderas du som är rökare att ta med dig nikotinersättning eftersom tobaksvaror inte finns till försäljning på sjukhuset. Rökning är endast tillåten på särskilt anvisade platser.

Värdesaker

Lämna i möjligaste mån värdesaker hemma. Vi har begränsade möjligheter att förvara dessa på avdelningen.

Telefoni

Till varje säng finns möjlighet att få egen telefon. Mobiltelefon kan användas på avdelningen på hänvisad plats.

TV/Internet

TV finns i alla patientrum. Det finns möjlighet att ha egen dator med sig och då få tillgång till det trådlösa nätet.