Välkommen till GUCH-Mottagningen

Stäng

Kontakt

Kristina Hambraeus

Verksamhetschef

023-49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Antalet vuxna med medfödda hjärtfel är tydligt i ökande (GUCH= grown-up congenital heartdisease). De senaste decenniernas medicinska framgångar inom barnkardiologin och thoraxkirurgin har lett till att allt fler och mer komplicerade medfödda hjärtfel har kunnat åtgärdas kirurgiskt och det är framför allt vuxengruppen med de mest komplicerade hjärtfelen som ökar i antal.

Många gånger är kirurgin ej botande utan upprepade operationer och medicinsk behandling kan vara nödvändigt under uppväxttiden och även senare under vuxenlivet. Det är viktigt med en beredskap inom vuxenkardiologin för omhändertagandet av denna patientgrupp i samband med överremitteringen från barnkardiologin. Det finns i Sverige två barnhjärtkirurgiska centra, ett i Lund och ett i Göteborg. Samtliga universitetssjukhus i landet har en GUCH-enhet med mottagning för dessa patienter och sedan något år har vi även i Falun en egen GUCH mottagning. En del patienter är helt utremitterade till oss och en del har växelvis mottagning på GUCH mottagningen i Falun och GUCH mottagningen i Göteborg där de flesta av våra patienter opererats som barn.

Vi som arbetar på GUCH mottagningen i Falun är;

  • Kardiolog: Stefan Liljedahl
  • Hjärtsjuksköterska: Maria Norlund
  • Hjärtsjuksköterska: Sara Larsson

Tel: 023-492500