Hjärtmottagning

Stäng

Kontakt

Kristina Hambraeus

Verksamhetschef

023-49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Livet - Hjärtats landskap Konstnär: Liv Saetre år 2000

Kontakt

Telefon 023-49 25 00
Tala in ditt meddelande så hör vi av oss.                      

Klinikens planerade öppna vård sker vid hjärtmottagningen, dit även den kliniska fysiologin och hjärtlaboratoriet hör. Inom den kliniska fysiologin görs vilo-EKG, långtids-EKG, arbetscyklingar, elektrofysiologiska utredningar, ultraljudsundersökningar av hjärta i vila och arbete och av halskärl.

På Hjärtmottagningen vid Falu lasarett finner du GUCH-mottagningen som specialiserat sig på vuxna med medfödda hjärtfel. GUCH står för Grown Up Congenital Heart disease det vill säga Vuxna med medfött hjärtfel.

På hjärtlaboratoriet utförs pacemaker/ICD inplantationer och pacemakerdosbyten förutom vissa hjärtkateteriseringar.

Speciella sjuksköterske / BMA-mottagningar finns sedan flera år:

Hemmonitorering av pacemaker/ ICD/ Looprecorder är en funktion som möjliggör avläsning av dessa hemifrån via telenätet.

Flimmermottagningen

Mottagningen är sköterskebaserad och patienter kommer hit på remiss från läkare som gjort bedömning. Det kan vara patienter som har gjort elkonvertering, ablation eller fått nyinsatt antiarytmika.

Telefon: 023-491435

PK, kontrollera ditt PK-värde hemma

Coaguchek

Man kan kontrollera sitt PK-värde själv. Med hjälp av en CoaguChek mätare som man erbjuds köpa. Får sen gå en utbildning s.k. CoaguChek-skola. Utbildningen sker på hjärtmottagningen av personal.

Kontakt kranskärlssköterska

Telefonnummer: 023-49 22 84

Anna-Karin Thorsell, Eva Torevall, Mirjam Dragsten

Telefontid: måndag - fredag 8.30-9.00.

Rehabilitering-Hjärtskola

Patienter efter efter hjärtinfarkt eller efter hjärtoperation rehabilitering i "hjärtskolan". Under 4 dagar ges i seminarieform gruppundervisning i sjukdomslära och behandlingsalternativ, riskfaktorer och omfattar även rökavvänjning, stresshantering och beteendeändring, Möjlighet finns även att delta i träningsgrupp.

FUUF (Forskning, Utbildnings- och Utvecklings-Forum)

För att kunna hålla en hög nationell kvalitet av patientvården vid cardiologiska kliniken i Falun är insatser inom forskning och utvecklingsarbete av mycket stor betydelse. Ett välfungerande regionsjukhus är ofta grunden för en sådan verksamhet men lika viktig är att kliniken själv satsar resurser för detta. Därför skapades en organisation 1998 inom klinikens ram, FUUF, med egen styrelse och budget.

FUUF organiserar utbildningar, medverkar i forskningsprojekt - både nationella och internationella - samt ekonomiserar studieresor och andra för kliniken viktiga utbildningsinsatser. I FUUF:s styrelse medverkar bland annat klinikens studierektor och forskningssjuksköterskor.

Forskningssjuksköterska

Kristna Eriksson
Telefon: 023-49 00 22 hela dagen

Kristina Carlsson
Telefon: 023- 49 08 59 hela dagen