Coronarlaboratoriet

Stäng

Kontakt

Kristina Hambraeus

Verksamhetschef

023-49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vid misstanke om förträngningar eller stopp i hjärtats kranskärl görs en kranskärlsröntgen. Undersökningen görs också vid utredningar av andra hjärtsjukdomar.

Om det är aktuellt med ballongvidgning av kranskärlen kan det ibland göras i direkt anslutning till undersökningen alternativt vid ett senare tillfälle.

Coronarlaboratoriet (kranskärlsröntgen) har öppet dygnet runt och året om och tar då emot både akuta undersökningar/behandlingar och planerade undersökningar.