Avdelning 27

Stäng

Kontakt

Kristina Hambraeus

Verksamhetschef

023-49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kliniken har en vårdavdelning med 36 vårdplatser till slutenvård. Det finns 24 mobila övervakningsenheter där patienter kan övervakas på samtliga vårdplatser. 5 vårdplatser finns för dagvård. Där ligger patienter som ska utredas vidare med t.ex. kranskärlsröntgen.

På avdelningen kan man ta med sin egen laptop om det finns trådlöst nätverkskort, mobil kan man använda i hisshallen utanför avdelningen. Inne på avdelningen får ej mobil användas.

Besökstider

Dagligen kl 14.00-19.00.
Övriga tider efter överenskommelse.

Förfrågningar angående inneliggande patienter.

Dygnet runt: 023-49 20 27
Icke akuta samtal hänvisar vi till efter kl. 11.00.