Välkommen till Hjärtsjukvård

Stäng

Kontakt

Kristina Hambraeus

Verksamhetschef

023-49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Illustrerad bild av hjärta, blodcirkulation och skelett.

Hjärtsjukvård finns på sjukhusen i Mora, Avesta, Ludvika och i Falun. Basal akutvård liksom öppenvård sköts vid respektive hemsjukhus.

Avancerad specialistkardiologi är förlagd till Falun medan hjärtkirurgi och avancerad elektrofysiologi finns i Uppsala.

Under de senaste åren har en stor satsning på ambulansvård och telemedicinsk kommunikation minskat avståndet mellan sjukhusen och man ser en alltmer integrerad cardiologisk verksamhet utvecklas till befolkningens bästa.

Den snabba medicinska utvecklingen och därmed krav på ökade ekonomiska resurser driver på utvecklingen, då det enskilda lasarettet ensamt inte har någon möjlighet att upprätthålla eller utveckla den kompetens som krävs.