Infektionsmottagning

Stäng

Kontakt

Infektionskliniken

Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 20 00 infektion.falun@ltdalarna.se

Lars Hagman

Verksamhetschef

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Öppettider
Infektionsmottagningen är stängd onsdag 12 sep, utbildningsdag.

Endast planerad mottagning. Måndag - torsdag kl 8-16 och fredag kl 8-12.
Akuta patienter hänvisas till Akutmottagningen.

På vår mottagningen tar vi emot återbesök efter slutenvård, remisspatienter och patienter med kroniska infektionssjukdomar. Vi bedriver en mottagning tillsammans med en ortopedspecialist varje torsdag förmiddag. Här finns också en tropikmedicinsk mottagning.

Betalning sker med kort alternativt faktura. Tänk på att av- eller omboka ditt besök i god tid innan den bokade tiden. Uteblivet besök debiteras.

Telefontider   (Telefontider för resevaccinationsfrågor ses under fliken Resevaccinationsmottagning)

Måndag - onsdag 10.00 - 11.30
Torsdag 09.00 - 10.00
Fredag 10.00 - 11.00

Tfn 023-49 23 25
Fax 023-49 28 86

Avdelningschef Helena Vuckovac 023-49 07 71   E-post:  helena.vuckovac@ltdalarna.se

1177 Infektionskliniken