Patientinformation

Stäng

Kontakt

Infektionskliniken

Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 20 00 infektion.falun@ltdalarna.se

Lars Hagman

Verksamhetschef

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Besökstider

Avdelningen har besökstid mellan klockan 14.00 och 19.00. Våra svårt sjuka patienter behöver stöd och uppmuntran men även lugn och ro.
Vi ber besökare att visa hänsyn till våra patienter.

Patienttelefon

På avdelningen finns möjlighet att hyra en telefon, med eget telefonnummer. Detta telefonnummer ska du som patient
meddela dem som kan tänkas vilja komma i kontakt med dig. Telefonen är öppen för ingående samtal till klockan 21.00, för utgående samtal dygnet runt.

Restriktivitet gäller för användandet av mobiltelefon, detta p g a risk för störning av teknisk apparatur.

Kurator

Kurator finns knuten till avdelningen. Om du som patient vill komma i kontakt med kurator, tala med din sjuksköterska/undersköterska.

Enkät

Vi ser gärna att du besvarar den enkät vi lämnar till alla våra patienter.

Frågor efter hemkomsten

Har du frågor efter din hemkomst, kontakta infektionsklinikens mottagning.

Telefontid infektionsmottagningen
Måndag - onsdag 10.00 - 11.30
Torsdag 09.00 - 10.00
Fredag 10.00 - 11.00
Tfn 023-49 23 25