Avdelning 54

Stäng

Kontakt

Infektionskliniken

Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 20 00 infektion.falun@ltdalarna.se

Lars Hagman

Verksamhetschef

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Infektionskliniken har totalt 27 vårdplatser.

Vi vårdar till största delen svårt sjuka patienter och nästan alla kommer in akut.   Av de patienter som läggs in planerat, är väntetiden alltid kort. De vanligast förekommande diagnoserna är lunginflammation, urinvägsinfektion, sepsis (blodförgiftning), hud- och mjukdelsinfektioner samt ortopediska infektioner. Två gånger i veckan kommer en ortopedkonsult till oss.

Besökande är välkomna mellan klockan 14.00 och 19.00 eller efter särskild överenskommelse.

Telefonnummer receptionen 023-49 20 54
För att få information efter ronden ring efter klockan 11.30.
Fax nr 023-49 08 35

Avd chef Anna-Karin Meissner 023 - 49 26 52
E-post: anna-karin.meissner@ltdalarna.se

1177 infektionskliniken