Bensårssjuksköterska

Stäng

Kontakt

Anna-Lena Norin

Verksamhetschef

023-49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vår bensårssjuksköterska har till uppgift att förbättra vårdkedjan för patienter med bensår av venös karaktär.

Kontaktinformation

Siv Carlsson
Tel tid onsdag eftermiddag: 023- 49 02 47
Fax 023- 49 03 20
E-post: siv.carlsson@ltdalarna.se