Bensårsmottagning

Stäng

Kontakt

Anna-Lena Norin

Verksamhetschef

023-49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Bensårsmottagning

Sårläkning är vanligen okomplicerad men i vissa fall stannar den upp och kan orsaka stort lidande för den drabbade och dess anhöriga. Kroniska sår som är svårläkta är symtom på bakomliggande orsak som t.ex. cirkulationsnedsättning, infektion, bensvullnad. Venösa sår är vanligast men inte sällan är bensårsorsaken multifaktorell. Det är därför viktigt att identifiera och behandla alla dessa orsaker och faktorer.

På vår bensårsmottagning ser vi komplicerade bensår av venös art. Dessa bedöms primärt av läkare som sedan i nära samarbete med behandlande sköterska lägger upp en behandlingsplan.

Vi fungerar som ett stöd till primärvården för patienter med komplicerade bensår där det behövs en specialistbedömning och råd till fortsatt utredning, val av sårmaterial etc.

Våra sköterskor har även en rådgivande funktion i telefon för distriktssköterskor, undersköterskor och sjuksköterskor i primärvården och kommunen.

Kontaktinformation


Telefon tid onsdag 13.00 - 16.00  telefonnummer  023- 49 02 47
Fax 023- 49 03 20