Välkommen till Hudsjukvård i Borlänge

Stäng

Kontakt

Anna-Lena Norin

Verksamhetschef

023-49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Behandlingsenheterna behandlar patienter med hudsjukdomar. Det föregås av läkarbesök på Hudmottagningen i Falun. På ordination av hudläkare ger vi bland annat lokalbehandling, medicinska bad, UV-ljus samt behandlar bensår av venös karaktär.

Hudbehandlingsenhet Borlänge sjukhus

Tel 0243-49 71 08  (även röstbrevlåda finns)
Fax 0243- 49 73 53