Neuroteam

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Neuroteamet tar emot personer med neurologiska skador och sjukdomar och som har behov av ett team.

Neuroteamet:

 • Hjärnskador inkl. stroke
 • Andra neurologiska sjukdomar/skador MS, Parkinson, Postpolio
 • Spinalskador
 • Efterförlopp av Multitrauman/Critical illness, där ett samordnat rehabiliteringsarbete i team behövs.

Remiss.

Teamets målsättning:

 • att arbeta med helhetssyn och kvalité
 • att vara lättillgängliga och flexibla
 • att arbeta nära varandra
 • att se och möta patientens behov av rehabilitering

Neuroteamet kan erbjuda:

 • Individuell behandling/utredning/träning
 • Kognitiv utredning och behandling
 • Körkortsutredningar
 • Utredningar riktade mot arbetsplats och utbildning/skola
 • Hjälpmedelsfrågor, bostadsanpassning
 • Hjälp vid ansökan om rehabiliterings- eller konvalescentvistelse
 • Stöd i/förmedling av kontakter med till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänst, arbetsgivare med flera
 • Terapiridning
 • Utbildning, handledning för exempelvis: Personliga assistenter, hemtjänstpersonal
 • LSS - Råd och stöd/utredningar
 • Behandling/träning i grupp
 • Bassängträning, grupp och individuellt
 • Anhöriggrupper
 • Rådgivning och hjälp vid inkontinens, samlevnadsfrågor
 • Stödsamtal kurator/sjuksköterska